COVID-19 Цар тахалаас сэргийлье

ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ҮЕД АМНЫ ХӨНДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ОНОШИЙН ЖАГСААЛТ